"Jeg er optaget af, at der er en sammenhæng mellem en organisations strategiudvikling og organisationens kerneydelse - den konkrete praksis"
pil tilbage

Uddannelse og efteruddannelse:

 • Cand. scient. adm. fra Roskilde Universitetscenter, (1997)
 • Internationalt certificeret coach (ICC), ved Develop Mind
 • Proceskonsulent, systemisk uddannelse ved Vibe Strøier
 • Projektleder, uddannelse ved Attractor
 • Forhandler, uddannelse ved DJØF

Jobliv:

Ledelseskonsulent i Københavns Kommune. Projektleder og facilitator på et netværk, der samarbejdede om at styrke arbejdsmiljøet og reducere sygefraværet i hele forvaltningen. Fokus på ledelsesudvikling.

HR-koordinator i Zoologisk Have. Et pionérjob. Var projektleder på en række udviklingsprojekter. Igangsatte et udviklingsprojekt vedr. at styrke det psykiske arbejdsmiljø, bl.a. gennem øget samarbejde på tværs af faglighed og organisationsniveau.

Konsulent i en selvejende konsulentvirksomhed under Socialministeriet: ”Udviklings- og Formidlingscenter for Børn og Unge”: Procesfacilitator, strategisk sparringspartner på udviklingsprojekter, på ledelsesforhold og på design og implementering af forandringsprocesser, underviser i projektledelse og –implementering og på udvikling af tværfagligt samarbejde, kompetenceudvikling koblet til konkrete praksis og evaluator og erfaringsopsamler på en række projekter og indsatser.

Fuldmægtig i Socialministeriet. Lavede socialpolitiske analyser, særligt vedr. sammenhængen mellem det offentlige, det private og det frivillige sociale arbejde. Arbejdede i sekretariatet til Udvalget om frivilligt socialt arbejde, der udmundede i betænkningen ”Frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund”, 1997.

Kurser:

Desuden har jeg deltaget i en række længerevarende kursusforløb, bl.a.:

 • Grunduddannelse i ledelse
 • Anerkendende ledelse
 • Appreciative Inquiry i organisationsudvikling
 • Coaching-kurser hhv. vedr. individuel coaching og teamcoaching
 • Formidling, mundtlig såvel som skriftlig
 • Evaluering og brug af hhv. kvalitative og kvantitative metoder og analyser

vesterbirk