VESTERBIRK er min virksomhed. Jeg har 15 års konsulenterfaring, primært fra den offentlige sektor (stat, kommuner og selvejende institutioner).

pil tilbage

Vesterbirk
Den røde tråd i mit arbejdsliv har været at skabe og understøtte sammenhænge mellem forskellige niveauer i en organisation, mellem forskellige faggrupper og mellem forskellige indsatser og projekter.

Min erfaring er, at:

  • Ansatte i organisationer, som kan se meningen i indsatser og de indbyrdes relationer, har de bedste forudsætninger for at skabe værdi og gøre en forskel.
  • Ledelsen har en vigtig funktion som kulturskaber i en organisation og derfor er det afgørende, at ledelsen er klædt på til at skabe og understøtte det gode arbejdsmiljø - og dermed forudsætningerne for værdiskabelse.
  • I enhver organisation er der potentiale i at udvikle det tværgående/-faglige samarbejde.
  • Mennesker, der mødes med anerkendelse, har de bedste forudsætninger for at udvikle kompetencer og kvalificere deres indsatser.
  • Ethvert udviklingsprojekt bliver kvalificeret af at investere i opstartsfasen.
  • Enhver indsats kvalificeres af den gode relation – den gør forskellen.

vesterbirk