Vesterbirk
arbejder i feltet af kommunikation, organisations- og ledelsesudvikling.

pil tilbage

Procesdesign og -facilitering

Jeg designer og faciliterer processer i forhold til konferencer eller arbejdsseminarer, processtøtte til længerevarende forløb, f.eks. i fht. fusioner/sammenlægninger eller andre forandringsprocesser. Processer der understøtter sammenhængen og meningen mellem mennesker og indsatser i organisationer.

Projektsparring og projektstøtte

Jeg tilbyder at være strategisk sparringspartner på udviklingsprojekter og strategiske projekter. Som ekstern aktør med solide projekterfaringer bidrager jeg med konstruktivt at udfordre vanetænkningen og bringer nye perspektiver i spil. Jeg giver sparring på projektdesign og projektudviklingen og udfordrer på og bidrage til projektets mål og sammenhæng til andre indsatser.

Ledelsesudvikling og ledelsessparring

Ledelse gør ofte hele forskellen i organisationsudviklingen, menings- og værdiskabelsen. Jeg tilbyder ledelsessparring og –coaching, undervisning i ledelse, ideudvikling af ledelsesudviklingsforløb og konsulentstøtte til ledelsesudvikling. Desuden kan jeg bidrage med erfaringer og viden om ledelsesudvikling, herunder eksempelvis om mellemledernes rolle, udfordringer og muligheder i en organisationsudviklingsproces.

Strategisk HR-udvikling og -sparring

Jeg kan bidrage med udvikling af HR og har erfaringer med bl.a. udvikling og gennemførelse af APV-undersøgelser og –opfølgning, trivselsundersøgelser og trivselsfremmende processer og forskellige former for tilfredshedsundersøgelser og –opfølgninger. Mit fokus er at understøtte hvordan man som organisationsmedlem, leder såvel som medarbejdere, aktivt kan arbejde med at skabe en kultur, med høj trivsel og lavt sygefravær, bl.a. ved at se på sproget og den gensidige kommunikation i organisationen.

Evalueringer/dokumentation

Jeg har erfaring med at lave evalueringer, der kan bruges til noget. Evalueringer og erfaringsopsamlinger, der både kan fungere som dokumentation og som samtidig kan sikre kompetenceudvikling af deltagerne.

Projekter og indsatser har stor gavn af løbende procesevalueringer. Det giver mulighed for at rette projektet til undervejs samtidig med at have et fokus på implementering af erfaringer. Jeg bruger både kvalitative og kvantitative metoder og kobler data med nyeste viden, undersøgelser og forskning. Se under ”"Udgivelser" for eksempler på evalueringer og erfaringsopsamlinger.

Undervisning og oplæg

Jeg laver kurser og oplæg i kommunikation og coachende adfærd, i tværfagligt samarbejde samt i ledelse og ledelsesudvikling. Alle kurser skræddersyes til jeres konkrete organisation/arbejdsplads og efter Jeres behov. Undervisningen tilrettelægges som vekselvirkning mellem teoretiske input, øvelser og refleksion koblet til egen praksis.

Jeg er desuden tilknyttet som underviser på diplomuddannelse i hhv. kommunikation og i ledelse, Professionshøjskolen Metropol, og har designet og undervist på en række forløb i forskellige udviklingsprojekter.

vesterbirk