• Har I brug for et nyt perspektiv på jeres arbejde for at få udviklet jeres praksis ?

  • Har du som leder brug for coaching eller sparring for at få nye perspektiver og se nye muligheder i fht. din ledelsesrolle ?

  • Vil I styrke samarbejdet på tværs af afdeling, organisationsniveau eller fagligheder ?

  • Har I som team eller personalegruppe brug for at få en mere konstruktiv og anerkendende tilgang til hinanden ?

Vil I blive bedre til at håndtere forandringer på arbejdspladsen ?

VESTERBIRK har erfaring og kompetencer inden for proceskonsultation, ledelsesudvikling, coaching, undervisning/formidling, kompetence- og metodeudvikling og i at lave erfaringsopsamlinger og evalueringer, der kan bruges til noget.

Profil: Organisationsforståelse, skarp på strategi og analyse, fokus på muligheder og implementering, specialiseret inden for det sociale område - og altid med en uhøjtidelig tilgang i øjenhøjde.